Om diamanter

  1. Carat
  2. Clarity
  3. Colour
  4. Cut
Rådiamant

Rådiamant i kimberlit

Fastän diamanten är den hårdaste av alla ädelstenar är dess sammansättning den enklaste av dem alla. Det är rent kol, samma som grafiten i en blyertspenna men kol som kristalliserats. Diamanten är 85 gånger hårdare än korund (safir och rubin).

När vi graderar diamanter använder vi oss av de 4 C:na…

Carat

Carat är ett viktmått, en carat är lika med 0,2 gram och delas i 100 hundradelar, t ex 10 hundradelar = 0,10 ct. Måttenheten carat har ett historiskt ursprung från köpmännen i mellersta Östern. De använde sig av frön från Johannesbrödträdet som motvikter till sina balansvågar.

Clarity

När diamanterna bildas genom kristallisering ur kol uppstår födelsemärken. Dessa märken kallar vi för inneslutningar och det är deras antal, storlek och läge som, i 10 gångers förstoring, avgör diamantens klarhet.

Huvudgrader Klarhet Undergrader
(över 0,47 ct)
Luppren helt fri från inneslutningar FL, IF
vvs mycket mycket små inneslutningar vvs1, vvs2
vs mycket små inneslutningar vs1, vs2
si små inneslutningar si1, si2
p tydliga inneslutningar p1, p2, p3

Colour

Diamantgruva

Argylegruvan, Sydafrika

Diamanter finns i alla färger men de vanligaste nyanserna är gulaktiga. Diamanternas färg eller avsaknad av färg bedöms genom att man jämför diamanterna mot s k jämförelsestenar. Fullständigt färglösa diamanter är mycket sällsynta och betingar ett högt pris. Andelen "River" i smyckediamanter är mindre än 1%, Top Wesselton omkring 5% och Wesselton runt 10%.

GIA SCAN DN
D + E River
F + G Top Wesselton
H Wesselton
I Top Crystal
J Crystal
K + L Top Cape
M + N Cape
O-R Light Yellow
S-Z Yellow
Briljantslipning

Briljantslipning

Ovalslipning

Ovalslipning

Droppslipning

Droppslipning

Navetteslipning

Navetteslipning

Carreslipning

Carreslipning

Smaragdslipning

Smaragdslipning

Hjärtslipning

Hjärtslipning

Flandersslipning

Flandersslipning

Cut

Slipning är en kvalitetsegenskap medan färg, vikt och klarhet är sällsynthetsfaktorer. Proportionen på en slipad diamant har störst betydelse för stenens briljans = dess förmåga att fånga det vita ljuset och reflektera det tillbaka till ögat. Dess dispersion/eld = förmågan att bryta ljuset i regnbågens färger.

Det finns fyra kriterier för bedömning:

  • Mycket god
  • God
  • Medelgod
  • Dålig